Loading...

Graafschade voorkomen

Het KLO (Kabel- en Leiding Overleg) is een samenwerkingsverband van grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond. Het doel van het KLO is het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen.

Lees verder

Factsheet graafschade 2016

Over het onderwerp 'voorkomen van graafschade' valt veel te vertellen. Hoeveel schades zijn er per jaar? Wat moet je doen om graafschade te voorkomen? Welke wet- en regelgeving is er?  Download de factsheet graafschade 2016 voor een overzicht en een actuele stand van zaken.

Speerpunten KLO

De komende jaren richt het KLO zich op vijf speerpunten om het aantal graafschades terug te dringen. Hieronder vindt u een overzicht.

Nieuws

08.06.2017Agentschap Telecom over veilig graven 31.05.2017Radio 1 de Nieuwsgieren besteedt aandacht aan de ondergrond 26.04.2017Daling aantal graafschades in Nederland komt tot stilstand

Alle nieuwsitemsSpeerpunten 2014-2018:

Verantwoordelijkheid

 

Voor minder graafschades moet er een zorgvuldiger graafproces komen. Verantwoordelijkheid staat hierin centraal. Het KLO wil de betrokken partijen bewust maken en leren om elkaar hierop aan te spreken.

Lees verder
Verantwoordelijkheid
 

Graafinformatie

 

Een betere informatie-uitwisseling en meer samenwerking van de verschillende partijen in de graafketen. Daar draait het om bij dit speerpunt.

Lees verder
Graafinformatie
 

Zorgvuldig opdrachtgeverschap

 

Het zorgvuldig opdrachtgeven kan in de hele graafketen beter!

Lees verder
Zorgvuldig opdrachtgeverschap
 

Benchmark voorkomen graafschade

 

Het KLO wil op termijnl door middel van een 'benchmark graafschade' de prestaties van alle partijen in het graafproces meetbaar maken. Het KLO onderzoekt de haalbaarheid en het draagvlak hiervoor aan de hand van graafschade analyses en voorstellen voor het maken van vergelijkingen binnen de gehele graafketen. Het eerste doel is om de schadecijfers van 2012, 2013 en 2014 te analyseren.

Lees verder
Benchmark voorkomen graafschade
 

Gedragscode graafketen

 

In de nieuwe richtlijn CROW 500 (Schade voorkomen aan kabels en leidingen) staan het nemen van de verantwoordelijkheid, het maken van duidelijke afspraken en onderlinge communicatie centraal. Een aparte Gedragscode zou tot overlap met de richtlijn kunnen leiden, waardoor er vooralsnog niet voor gekozen is.

Lees verder
Gedragscode graafketen
 
Meer weten? Schrijf u in voor de nieuwsbrief! Schrijf u hier in Lees meer...